قوانین سایت

قوانین سایت به شرح زیر می باشد.

1-حقوق معنوی ومادی شامل حق نشر عرضه و بهره برداری وفروش  آثاربخش خاطره سازان مختص سایت خاطره سلام وصاحب آن می باشد.

2-طبق ماده 23 هر شخص بدون اجازه صاحب اثر آن را نشر دهد به حبس تادیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.وتمام خسارات را نیز باید پرداخت کند.

3-از فرستادن مطالب وعکسهای دور از شئونات اسلامی خودداری فرمایید .

4-مدیریت سایت مطالب وعکسهای ارسالی را بعد از بررسی در سایت قرار می دهد.

5-مدیریت سایت از انتشارمطالب وعکسهای ارسالی که دور از شئونات وفرهنگ اسلامی وارزشی  باشدمعذورخواهدبود.

6-هر شخصی که مطلب یا عکسی می فرستد صاحب ومسئول مطلب یا عکس می باشد.