سفر


سفر به شمال

سفر به شمال

باخانواده رفتیم خیلی خوش گذشت ازجاده چالوس رفتیم خیلی با صفا بود  بعضیها فکر می کنند سفر از کنار دریا شروع میشه درحالی که سفرازلحظه شروع  حرکت  شروع  میشه..ازهمون شروع  حرکت به سمت  مقصد

درباره‌ی نویسنده
خاطره ها جزیی اززندگی مامیباشندمخصوصادراین برهه از زمان ..اگراندک زمانی حتی چند لحظه فارغ  ازکارومشغله روزمره شویم به سراغشان میرویم وبه مرورآنهامیپردازیم... چه بسیار از آنها که فراموش  شده اند واگر یادآوری نشوند به حیطه ی فراموشی خواهند رفت ماآمده ایم برای ثبت وماندگار شدن  این خاطرات...
اطلاعات بیش‌تر
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها