پرسش‌های متداول

آیا امکان پرداخت از طریق کارت بانکی وجود دارد؟
بله. برای پرداخت الکترونیک کافی است کارت بانکی شما به شبکه شتاب متصل باشد و رمز دوم آن را دریافت کرده باشد. پرداخت از طریق درگاه امن بانکی به صورت رمزنگاری شده (https) انجام خواهد شد و اطلاعات کارت شما نزد بانک محفوظ خواهد ماند.

سوال بعدی...

آیادرصورت انصراف  ازخریدمبلغ  مستردمیشود؟

بله.تا48ساعت پس ازتحویل  پس گرفته میشودوفقط هزینه  حمل ونقل دریافت میشود