ثبت خاطره وعکس


لطفا خاطره تان را در قسمت متن وعکس  مربوطه (خاطره یا گالری کودکان یا جاهای دیدنی )راتوسط فایل ارسال وشعرهاومطالب غیر از خاطره را در قسمت توضیحات ثبت نمایید.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
موضوع و شماره تماس را بنویسید. موضوع و شماره تماس را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
توضیحات(شعر وغیره) را بنویسید. توضیحات(شعر وغیره) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات(شعر وغیره) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
متن (خاطره) را بنویسید. متن (خاطره) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
فایل(عکس) را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...